1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN


 
           
1§ INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych w sklepie www.partyszop.eu.
2. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia współpracy (zgodnie z art. 71 k.c.).Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
3. Prezentowana ofert nie jest stanem magazynowym sklepu internetowego, firma zastrzega sobie prawo do braku określonego produktu. 
4. Sklep internetowy jest własnością firmy Inne Mateusz Gierlik z siedzibą w Żmigrodzie ul. Bolesława Prusa 8a,  
NIP: 915 178 91 60
5. Sklep zajmuje się sprzedażą dekoracji na przyjęcia, artykułów papierniczych oraz organizacją imprez, a także projektowaniem i produkcją gadżetów reklamowych.
6. Zdjęcia umieszczane na stronie www.partyszop.eu mają charakter poglądowy i mogą nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu.  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. 
7. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów wysyłki. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu. Potwierdzenie zostanie przesłane mejlowo wciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
           
2§ DANE KONTAKTOWE
1. Adres pocztowy: Party Szop ul. Wały Powstańców 20a, 63-900 Rawicz
2. Adres e-mail: kontakt@partyszop.eu
3. Telefon 789 267 190
         

3§ ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówienia odbywa się po prawidłowo wypełnionym prze klienta formularza zamówienia. Klient otrzyma na podany adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia.
2. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres, który został podany przez klienta, jako adres dostawy. Odpowiedzialność za poprawność i wiarygodność adresu dostawy podanego w zamówieniu ponosi klient.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, ale zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia pracy sklepu.
4. Towary dostępne w magazynie wysyłane są tego samego dnia do godziny 16:00 i dostarczane przez kuriera kolejnego dnia.
5. Realizacja na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mai lub telefonicznie.
6. Klient ma do wyboru trzy formy wysyłki/płatności:
Kurier (przedpłata na konto) 
Kurier (pobranie)
Odbiór osobisty 
7. Przelew za zamówiony towar należy dokonać na konto bankowe: BS Żmigród 95 9598 0007 0019 1085 2000 0001
Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
8. Towary dostępne w magazynie wysyłane są do dwóch dni roboczych i dostarczane przez kuriera  kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i uszkodzenia leżące po stronie firmy kurierskiej. 
10. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient. 
11. Sklep internetowy Party Szop może na podstawie odpowiedniego wypełnionego formularza wystawić fakturę VAT, która będzie dostarczona wraz z zamówionym towarem.  
12. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

       
4§ ZWROT

1.Podstawą zwrotu, reklamacji lub wymiany jest posiadanie dowodu zakupu.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest uprawniony do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres kontakt@partyszop.eu, pod warunkiem, iż towar wraz z opakowaniem pozostaje w stanie niezmienionym. Oświadczenie musi zawierać imię, nazwisko, adres klienta, nazwę i cenę towaru oraz numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.
3. W przypadku poprawnego złożenia oświadczenia, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres sklepu.
4. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
5. Zwroty nadesłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.
6. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.
7. Zwroty zostaną uznane wyłącznie wtedy, gdy towar nie nosi znamion używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.
8. W przypadku, gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony klientowi wolny od wad.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów za przesyłki zagubione przez przewoźnika lub zniszczone przez przewoźnika w trakcie transportu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega:

a) produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient nie ma więc prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w § 6. ust. 1-4 niniejszego Regulaminu, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności produkty sezonowe, spersonalizowane, wcześniej projektowane na życzenie klienta. 
11.  Adres do zwrotu:
Party Szop
ul. Wały Powstańców 20a 
63-900 Rawicz 

5
§ 
FORMULARZ ZWROTU

                                                    alt6§ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZEŃ ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
2. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
3. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Polubownej mediacji między właścicielem sklepu a kupującym, rozstrzyganej w oparciu o regulamin sklepu internetowego.


7§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby dokonujące zakupów w sklepie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych przez Inne Mateusz Gierlik 
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Inne Mateusz Gierlik  jest zobowiązana do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o „Ochronie Danych Osobowych”.
4. Ewentualne spory wynikłe na skutek realizacji zamówienia w sklepie Internetowym strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby tj. Sąd w Trzebnicy.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.partyszop.eu i obowiązuje na czas nieoznaczony. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl